Sự tích: Đức thánh Trương Tam Giang

SỰ TÍCH ĐỨC THÁNH TRƯƠNG TAM GIANG THỜ Ở ĐÌNH VÀ ĐỀN CHI ĐÔNG


Thánh cả Tam Giang (Húy là Trương Hống) sắc phong Uy Hiển Phổ Hóa Đại Vương và Tam Giang Khước Địch Đại Vương - thờ ở trong Đình Làng Chi Đông.

Thánh Hai Tam Giang (Húy là Trương Hát) sắc phóng Xá Lệ Hiển Ứng Đại Vương và Tam Giang Uy Địch Đại Vương - thờ ở Miếu Đường (Đền Làng Chi Đông).

Theo sách Trương Tôn Thần, thì hai ông đều là con của Thánh Bà người làng Vân Mẫu - Huyện Võ Giang - Phủ Từ Sơn - Xứ Kinh Bắc. Sinh ra trong gia đình mẹ hiện, con thảo, anh thuận, em hòa. Từ bé, các ông đã thông minh, ham đọc sách binh thư, sở trường Võ Nghệ. Các ông lớn lên gặp lúc trong nước có giặc Lương (Trung Quốc) xâm lược nước ta. Hai ông đã tình nguyện đi đánh giặc, lập được nhiều công to. Được vua Triệu Việt Vương (Quang Phục) tin dùng, phong cho ông cả làm Thượng tướng quân, phong cho ông em là Phó tướng  quân, đem quân đi đánh giặc.

Sau khi giặc Lương thua chạy, nhà vua phong tặng ban thưởng cắt đất của xã Tiện Tảo - huyện Đa Phúc và xã Tam Lư - Huyện Đông Ngàn, đều thuộc xứ Kinh Bắc để hai ông lập ấp ăn lộc. Giặc ngoại xâm vừa dẹp xong, thì trong nước lại xảy ra nội chiến. Lý Phật Tử đem quân từ bên Lào về chiếm ngôi vua với Triệu Việt Vương.

Qua nhiều lần giao chiến, Lý Phật Tử bị thua. Biết không thể thắng được bằng vũ lực, Lý Phật Tử âm mưa chia đất, giảng hòa, xin được làm thông gia với Triệu Việt Vương. Sau đó, Triệu Việt Vương vui vẻ nhận lời. Biết rõ âm mưu của Lý Phật Tử, hai ông cố sức can ngăn, nhưng Triệu Việt Vương không nghe. Các ông xin từ chức về làm ruộng bên núi Phù Long - Huyện Phúc Thọ - Phủ Quảng Oai - Trấn Sơn Tây. Rồi mười năm sau, quản nhiên Triệu Việt Vương mua âm mưu của Lý Phật Tử. Khi lên ngôi, Lý phật Tử cho người mời hai ông ra làm quan. Các ông đều từ chối, nói: Người Trung Nghĩa không bao giờ thờ kẻ hại vua mình. Dụ dỗ, mua chuộc hai ông ra làm quan chẳng được, Phật Tử cho người truy nã hai ông. Biết không thể tránh được, hai ông đã tự sát. Ông cả tự sát ở ngã ba Sông Cà Lồ đổ ra sông Như Nguyệt (ngã bà Xà - Sông Cầu), ông em tự sát ở ngã ba sông Phương Nhơn - Sông Thương. Các ông đi thuyền ra rồi đánh đắm bằng lỗ hổng. Hôm đấy nhằm vào tháng tư, ngày mười (âm lịch)

Lúc sống, các ông là người có công đánh giặc cứu nước. Khi mất, các ông đều là bậc trung thần. Sau lại có âm phù mặc trợ, giúp cho nhà Lý đánh thắng giặc Tống ở sông Như Nguyệt (Phòng tuyến sông Như Nguyệt do Lý Thường Kiệt cho quân ngâm bài thơ thần Nam Quốc Sơn Hà). Hai ông, khi sống xứng đáng là bậc lương tướng, khi chết xứng đáng là bậc lương thần. Để ghi nhớ công lao và khi tiết của các ông, trải qua các triệu đại Ngô-Đinh-Tiền Lê-Lý-Trần-Hậu Lê và Triều Nguyễn sau này đều có sắc phong cho ba trăm linh tám làng ở ven ba con sông (Sông Cầu - Sông Thương - Sông Cà Lồ) ở xứ kinh bắc xưa thờ các ông làm thành hoàng làng. Vì vậy, thường gọi các ông là Đức Thanh Trương Tam Giang (Thánh họ Trương thờ ở 3 con sông).

Trích: Chi Đông Hương Lục 1781

Ghi chú bổ sung
Các đạo sắc phong của Triều đình phong kiến xưa, như các triều Hậu Lê, Triều Nguyễn đều được cất giữa ở đình làng. Ngày 1 tháng 9 năm 1949 thực dân pháp đốt cháy đình. Nên các đạo sắc phong bị cháy hết. Vì vậy, làng ta không giữ được sắc phong.

Lời nhắn từ BTC chidong.org
Bài viết được chép và biên tập lại từ cuốn dịch Hương Lục Chi Đông do ông Toán (nhà ở tổ 8) cung cấp được dịch từ cuốn Hương Lục Chi Đông bản gốc, chữ Hán Nôm viết bởi cụ Nguyễn Án, năm 1781. BTC rất mong nhận được nhiều ý kiến, bổ sung, thay đổi của bà con cô bác anh chị em Chi Đông. Đặc biệt, BTC rất mong ai có tài liệu, hình ảnh, video nào liên quan đến Chi Đông mình (Chùa, Đền, Đình, Lễ Hội...) xin hoan hỷ chia sẻ về địa chỉ email: chidong@chidong.org

Comments

Popular posts from this blog

Quy trình nấu rượu gạo quê truyền thống Chi Đông

QUY TRÌNH NẤU RƯỢU GẠO TRUYỀN THỐNG

CHÍNH TẢ PHÂN BIỆT l/n, ch/tr, x/s, gi/d/, c/q/k, i/y