CHÙA LÀNG CHI ĐÔNG – PHÚC LONG TỰ (giai đoạn 1791 - 1803) - Hết

CHÙA LÀNG CHI ĐÔNG – GHI CHÉP LỊCH SỬ

          Làng ta từ thượng cổ đã có một ngôi chùa lơn – Hiệu Phúc Long Tự. Tiền đường và Hậu đường đều lợp bằng Cỏ Tranh, thượng điện được lợp ngói....


Năm Tân Hợi 1791: Niên hiệu Quang Trung thứ 4, làng ta phải làm lại sổ Đinh Điền, phải phá hiết tường lũy. Sau lại phải phát thẻ tin bài cho mỗi người dân đinh (thẻ tín bài có từ đấy). Cùng năm ấy, làng ta lại bị nước lụt tràn vào do vỡ đê.

Năm Nhâm Tý 1792: Niên hiệu Quang Trung thứ 5, tháng 7, nhà vua mất khi ở tuổi 39. Năm ấy, làng ta bán ruộng sóc vọng để làm hậu đường. 

Năm Giáp dần 1794: Thời vua Nguyễn Quang Toản nhà Tây Sơn, niên hiệu Cảnh Thịnh thứ 2. Làng ta sửa lại miếu Đường, Đền, mua gỗ để làm đồ nghi lễ, như: Kiệu rước, Xà mâu, bạt bửu. Năm ấy, theo chiếu nhà vua, cứ số đinh điền đã ghi trong sổ, không kể người sống hay chết, đều phải đóng thuế. 

Năm Ất Mão 1795: Niên hiệu Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn thứ 3. Làng ta sửa lại đồ thờ ở Định và Đền, như: may tàn, lọng, cờ quạt bằng gấm vóc rất đẹp. Cũng năm ấy, lang ta làm xong nhà văn chỉ, ngay trên nền đình cũ, trước cửa chùa. 

Năm Đinh Tỵ 1797: Niên hiệu Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn thứ 5. Làng ta mở hội đúc chuông chùa Phúc Long, may rất nhiều phướn nhà phật. 

Năm Kỷ Mùi 1799: Niên hiệu Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn thứ 7. Tháng 12, sửa sang lại chùa. Xây tháp gạch ở cạnh chùa, mở hội đúc chuông xong, đắp lại tượng phật. Làng ta mở Hôi to. Các xã Thanh Nhàn giúp tiền, Phù An (Phù Trì) Giai Lạc tiến lễ chay đến làng. 

Năm Thân Canh 1800: Niên hiệu Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn thứ 8. Làng ta làm lại nhà ngoài tiền tế, trước đền. Làm bằng gỗ tốt, lợp ngói. Tiến cỗ thờ có thịt trâu, Cũng năm ấy, làng ta mua 5 thước đất ở xứ Cầu Sau để làm đình hàng Tổng. 

Năm Tân Dậu 1801: Niên hiệu Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn thứ 9. Ngày 20 tháng 5, vua Cảnh Thịnh bị Nguyễn Ánh đánh cướp mất thành Phú Xuân (Huế) phải lui ra Thăng Long. Cùng năm, đổi niên hiệu Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn thứ 9, làm niên hiệu Bảo Hưng năm đầu (niên nguyên) vào ngày 24 tháng 6. Cũng năm ấy, làng ta đóng ngai thờ thần, may áo bằng gấm vóc, thêu có cân đai, cổ ngai có sơn son thiếp vàng rất đẹp. Lại sửa sang dãy nhà phía tây cửa chùa Phúc Long, vì trước kia chưa kịp lợp ngói. 

Năm Nhâm Tuất 1802: Niên hiệu Bảo Hưng nhà Tây Sơn thứ 2. Ngày 26 tháng 6, Nguyễn Ánh bắt được cha con vua Bảo Hưng (Quang Toản) nhà Tây Sơn, đem về Kinh Đô Phú Xuân hành tội. Kết thúc nhà Tây Sơn. Cùng năm, làng ta làm lại hậu đường (Đền). Vẽ sơn hạc trên trần ở gian giữa. Thợ khởi công ngày 12 tháng 2, đến ngày mùng 5 tháng 5 thì xong. Cả Chùa và Đền đều có hát chèo, ca trù. 

Năm Quý Hơi 1803: Nguyễn Ánh diệt được nhà Tây Sơn, lấy niên hiệu là Gia Long năm đầu (nguyên niên). Cùng năm ấy, ngày 26 tháng 11 cụ Nguyễn Án, người viết cuốn Hương Lục này mất. Cụ thọ 70 tuổi.

Từ đây về sau, không rõ cụ nào viết tiếp.
Trích: Hương Lục Chi Đông 1781

Lời nhắn từ BTC chidong.org
Bài viết được chép và biên tập lại từ cuốn dịch Hương Lục Chi Đông do ông Toán (nhà ở tổ 8) cung cấp được dịch từ cuốn Hương Lục Chi Đông bản gốc, chữ Hán Nôm viết bởi cụ Nguyễn Án, năm 1781. BTC rất mong nhận được nhiều ý kiến, bổ sung, thay đổi của bà con cô bác anh chị em Chi Đông. Đặc biệt, BTC rất mong ai có tài liệu, hình ảnh, video nào liên quan đến Chi Đông mình (Chùa, Đền, Đình, Lễ Hội...) xin hoan hỷ chia sẻ về địa chỉ email: chidong@chidong.org

Comments

Popular posts from this blog

Quy trình nấu rượu gạo quê truyền thống Chi Đông

QUY TRÌNH NẤU RƯỢU GẠO TRUYỀN THỐNG

CHÍNH TẢ PHÂN BIỆT l/n, ch/tr, x/s, gi/d/, c/q/k, i/y