CHÙA LÀNG CHI ĐÔNG – PHÚC LONG TỰ (giai đoạn 1782 - 1790) - Tiếp theo...

CHÙA LÀNG CHI ĐÔNG – GHI CHÉP LỊCH SỬ

          Làng ta từ thượng cổ đã có một ngôi chùa lơn – Hiệu Phúc Long Tự. Tiền đường và Hậu đường đều lợp bằng Cỏ Tranh, thượng điện được lợp ngói....

Năm Nhâm Dần 1782: Niên hiệu Cảnh Hưng thứ 43, thiên hạ loạn lạc do kiêu binh trong phủ chúa Trịnh tranh giành ngôi Chúa. Dân làng ta cũng bị khổ sở, một số người thất tán, phiêu bạt.

Năm Bính Ngọ 1786: Niên hiệu Cảnh Hưng thứ 47, thời Chúa Trịnh chuyên quyền trong phủ Chúa. Ngoài thì dân tình đói kém. Nguyễn Huệ đem quân từ Đàng Trong ra Bắc nói là Phù Lê, diệt Trịnh. Sau Nguyễn Huệ lại lấy con gái của Vua Lê Hiển Tông, là Công Chúa Ngọc Hân. Tháng 7 năm ấy, Vua Hiển Tông mất. Nguyên Huệ sau khi dẹp Trịnh xong trở về Nam, để Nguyễn Hữu Chỉnh ở lại trong coi Bắc Hà. Chỉnh chuyên quyền, thiên hạ loạn lạc. Dân làng ta cũng thất tán mất nhiều. Dân đều oán ghét chiến tranh - Các nơi đều phòng ngự. Hồi ấy, 3 tổng huyện ta (Kim Hoa - Da Thượng - Cổ Bái) liên kết nhau chống giặc (giặc cỏ trong nước cướp bóc).

Năm Đinh Mùi 1787: Lê Duy Kỳ lên ngôi vua lấy niên hiệu là Chiêu Thống năm đầu (niên nguyên) cho Nguyễn Hữu Chỉnh giúp việc nước. Chỉnh lộng quyền. Vì thế, thiên hạ đói kém, loạn lạc. Tháng 11 năm ấy, quân tiền sai của Nam Man do Vũ Văn Nhậm đem quân ra Kinh Đô bắt cha con Nguyễn Hữu Chỉnh hành tội. Vua Lê sợ bỏ chạy lên cửa ải Nam Quan, cầu cứu nhà Thanh (Trung Quốc) sang giúp. Năm ấy, làng ta làm những gian nhà hậu phòng (nhà sau Đình) và làm lại 2 con hạc gỗ chầu hương án. 

Năm Mậu Thân 1788: Niên hiệu Chiêu Thống nhà Lê thứ 2. Cũng là năm Nguyễn Huệ lên ngôi lấy niên hiệu là Quang Trung năm đầu (niên nguyên). Tháng 6 năm ấy, nắng hạn to, làng ta mất mùa. Tháng 10 năm ấy, quân nhà Thanh (Trung Quốc) mở cửa Ải Nam Quan, đem 20 vạn quân sang kinh đô nước ta. Tiếng tăm mạnh mẽ, quân giặc hung hăng làm cho quân Nguyễn Huệ sợ hãi, vỡ chạy. Vì thế, thiên hạ loạn to.

Năm Kỷ Dậu 1789: Niên hiệu Quang Trung nhà Tây Sơn thứ 2. Tháng Giêng, ngày 5, Quân nhà Thanh và Vua  Lê Chiêu Thống sơ hở, kiêu căng bị quân Tây Sơn dùng mưu đánh chiếm được kinh đô Thăng Long. Quân nhà Thanh và vua Lê Chiêu Thống thua to. Vua Lê Chiêu Thống và tàn quân nhà Thanh chạy sang Trung Quốc.
Cũng năm ấy, nhà Tây Sơn hình pháp rất nghiêm ngặt. Cứ 5 suất đinh phải đi 1 người. Lang ta cũng có người phải đi Lính. Năm ấy lại có bênh dịch dân, dân làng ta vừa chết đói, vừa chết dịch rất nhiều. 

Năm Canh Tuất 1790: Niên hiệu Quang Trung nhà Tây Sơn thư 3. Theo lệnh nhà vua, làng ta phải phân loại dân đinh trước khi làm đinh điền. Nếu dấu diếm một suất đinh, một tấc ruộng cũng đều có tội.

(Còn nữa...)

Trích: Hương Lục Chi Đông 1781

Lời nhắn từ BTC chidong.org
Bài viết được chép và biên tập lại từ cuốn dịch Hương Lục Chi Đông do ông Toán (nhà ở tổ 8) cung cấp được dịch từ cuốn Hương Lục Chi Đông bản gốc, chữ Hán Nôm viết bởi cụ Nguyễn Án, năm 1781. BTC rất mong nhận được nhiều ý kiến, bổ sung, thay đổi của bà con cô bác anh chị em Chi Đông. Đặc biệt, BTC rất mong ai có tài liệu, hình ảnh, video nào liên quan đến Chi Đông mình (Chùa, Đền, Đình, Lễ Hội...) xin hoan hỷ chia sẻ về địa chỉ email: chidong@chidong.org

Comments

Popular posts from this blog

Quy trình nấu rượu gạo quê truyền thống Chi Đông

QUY TRÌNH NẤU RƯỢU GẠO TRUYỀN THỐNG

CHÍNH TẢ PHÂN BIỆT l/n, ch/tr, x/s, gi/d/, c/q/k, i/y