CHÙA LÀNG CHI ĐÔNG – PHÚC LONG TỰ (giai đoạn 1698 - 1781)

CHÙA LÀNG CHI ĐÔNG – PHÚC LONG TỰ


          Làng ta từ thượng cổ đã có một ngôi chùa lơn – Hiệu Phúc Long Tự. Tiền đường và Hậu đường đều lợp bằng Cỏ Tranh, thượng điện được lợp ngói. Được trùng tu lần thứ nhất vào năm.

Năm Mậu Dần – 1698: Thời Lê Hy Tông, niên hiệu Chính Hà thứ 19 đều được sửa chữa lại bằng gỗ tốt. Bốn bề đều xây tường gạch. Thời ấy, cụ Hậu – Họ Đỗ (Hoa Lộc Hầu) công đức chín trăm quan tiền gọ là tiền công đức để xây chùa.

Năm Bính Tý 1756: Thời Lê Hiển Tông, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 17 trùng tu lại trên nội điện, có trầm gỗ sơn son, thiếp vàng bạc. Các bệ phật ngồi đều xây bằng gạch chắc chắn. Thời ông xã trưởng Hạ Thành Tựu làm việc

Năm Quý Mùi – 1763:  Niên hiệu Cảnh Hưng thứ 24, sửa lại tam quan, mọi công trình đều được sửa mới. Thời ông xã trưởng Nguyễn Hữu Ích và Ha Gia Hội làm việc.

Năm Quý Tỵ - 1773: Niên hiệu Cảnh Hưng thứ 34, nước lụt lên to, tượng phật ở các bệ đều cốt bằng đất. Từ hai bên vào chùa chỗ nào thấp đều bị đổ gãy hết.

Năm Giáp Ngọ - 1774: Niên hiệu Cảnh Hưng thứ 35, lang ta làm lại các tượng phật. Bèn sáng kiến làm cốt các tượng phật bằng đất nung chính ở các bệ. Thời ông xã trưởng Hạ Gia Hội và xã trưởng Ngô Duy Ninh làm việc

Năm Canh Tý – 1780: Niên hiệu Cảnh Hưng thứ 41, ngày 9 tháng 7 lại một lần nữa, nước sông Hồng phá vỡ đề Nhật Chiều ở huyện Yên Lạc làm lụt to. Nhưng so với lụt năm Quý Tỵ 1773, thì lần này kém gần 1 thước. Nước lên ngập gần 1 tháng. Làng ta vào tiệc rước thần phải trở bằng thuyền. Nước vào cả trong Đình, ngoài đồng lúa ngạp nhiều. Riêng ở Đồng Gạch, Đồng Dòng, Đồng Mãn Trại, Bờ Ngò nước chỉ tràn qua, không thiệt hại. Còn các nơi đều ngập hỏng hết. Năm ấy, làng ta có ông Đỗ Điền đem giống lúa về làng gieo mạ, được tám ngày thì cấy. Ngày sau cũng được gặt, ấy có người nói: khi nước rút không cần cày bừa, cứ thế cấy, ngày sau cũng được gặt. Cũng là một kinh nghiệp vậy.


Năm Tân Sửu – 1781: Niên hiệu Cảnh Hưng thứ 42, ngày 27 tháng 5 nhân lại vỡ đề ở An Trù, xã Thụ Ích, huyện Yên Lạc. Đền ngày 2 tháng 6, nước tràn vào làng ta. So với năm canh tý 1780, nước lần này cao hơn 7 tấc. Đến ngày 23 tháng 8 nước lụt rút hết. Đem cấy lúa. Mùa đến chỉ thu hoạch được 7 phần 10.

(Còn nữa...)

Trích: Hương Lục Chi Đông 1781

Lời nhắn từ BTC chidong.org
Bài viết được chép và biên tập lại từ cuốn dịch Hương Lục Chi Đông do ông Toán (nhà ở tổ 8) cung cấp được dịch từ cuốn Hương Lục Chi Đông bản gốc, chữ Hán Nôm viết bởi cụ Nguyễn Án, năm 1781. BTC rất mong nhận được nhiều ý kiến, bổ sung, thay đổi của bà con cô bác anh chị em Chi Đông. Đặc biệt, BTC rất mong ai có tài liệu, hình ảnh, video nào liên quan đến Chi Đông mình (Chùa, Đền, Đình, Lễ Hội...) xin hoan hỷ chia sẻ về địa chỉ email: chidong@chidong.org

Comments

Popular posts from this blog

Quy trình nấu rượu gạo quê truyền thống Chi Đông

QUY TRÌNH NẤU RƯỢU GẠO TRUYỀN THỐNG

CHÍNH TẢ PHÂN BIỆT l/n, ch/tr, x/s, gi/d/, c/q/k, i/y