Các thông tin quan trọng từ chidong.org

Chidong.org là cổng thông tin độc lập, hoạt động phi lợi nhuận do nhóm những người con Chi Đông lập ra. Chidong.org tổng hợp các thông tin chính xác nhất, cập nhật nhất về tình hình của Chi Đông.
Các chủ đề mà Chidong.org sẽ tập trung gồm có:
  • Những con người Chi Đông
  • Những nét văn Hóa của riêng chi Đông
  • Những sản vật đặc trưng của Chi Đông
  • Những thông tin đời sống, tiện ích cho người dân sinh sống tại Chi Đông và những vùng lân cận
  • Các hoạt động Cộng đồng
Mọi ý kiến đóng góp xin được tiếp nhận tại địa chỉ email: chidong@chidong.org 
và inbox tại fanpage chính thức: https://www.facebook.com/chidongpage/

Logo chính thức của Chidong.org


Comments

Popular posts from this blog

Quy trình nấu rượu gạo quê truyền thống Chi Đông

QUY TRÌNH NẤU RƯỢU GẠO TRUYỀN THỐNG

CHÍNH TẢ PHÂN BIỆT l/n, ch/tr, x/s, gi/d/, c/q/k, i/y